Föreningsstämmohandlingar

Brf Rönnbys årsredovisning för 2018 samt stämmoprotokollet från stämman den 25 april 2019 finns nu att läsa under fliken ”Om föreningen” – ”Årsredovisningar och Stämmoprotokoll”

Samtidigt vill vi tacka alla deltagare för en väl genomförd stämma.

/Styrelsen för brf Rönnby