Skriv och lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma

Skapat av Linnéa Söderkvist, 27 december 2019

Det är hög tid att skriva och lämna in motioner till vårens föreningsstämma.
Sista inlämningsdag är den 31 januari 2020.
Se information på föreningens anslagstavla i källaren samt i senaste Rönnbystyrelsen informerar, sid 4.