Föreningsstämmohandlingar och styrelse

Årets årsstämma hölls utomhus den vackra försommarkvällen den 28 maj 2020 på den nyanlagda ”Golfen” på vårt garagetak. En stämma som innehöll de sedvanliga punkterna.

Stämman följde valberedningens rekommendation om val. Efter styrelsens konstituering ser styrelseuppsättningen ut enligt följande: ordförande David Helsing, sekreterare Agneta Tillbom, ledamöter Monica Frisk och Leif Boman, ersättare Johnnie Nelson och Susan Fjällvik.

Brf Rönnbys årsredovisning för 2019 samt stämmoprotokollet från stämman den 28 maj 2020 finns nu att läsa under fliken ”Om föreningen” – ”Årsredovisningar och Stämmoprotokoll”.

Samtidigt vill vi tacka alla deltagare för en ovanlig och väl genomförd stämma denna vackra försommarkväll.

/Styrelsen för brf Rönnby