Inför årsstämman 2021-04-27

Svar på upplysningar inför årsstämman 2021-04-27 hittar ni längst ner under ”Om föreningen” och ”Årsredovisningar, Stämmoprotokoll och Upplysningar”.