Hissbyte

Då våra hissar börjar bli gamla och reservdelarna slutar tillverkas under 2024 har vi valt att byta ut våra hissar redan nu så vi inte står där utan hissar när felen uppstår.

From den 6 september 2021 beräknas arbetet starta med bytet av hissar i hus 6 och 8. Det är de hus som kostar mest i reparationer enligt vår leverantör Kone.

Det är också Kone som ser vilken kondition det är på våra hissar och det är det som styr i vilken ordning de byts ut. Hissbytet fortsätter under 2022 och 2023. Vilka hus som blir aktuella då kan vi idag inte svara på.

Se också i länken här nedan
Allmän information hissar

/ styrelsen brf Rönnby