Omval i styrelsen

Pontus Gunnarsson och Johan Lannefors från MBF höll i stämman precis som förra året, med skill­naden att Lannefors denna gång höll i ordförande­klubban.
Pontus Gunnarsson och Johan Lannefors från MBF höll i stämman precis som förra året, med skill­naden att Lannefors denna gång höll i ordförande­klubban.

Den årliga förenings­stämman hölls planenligt tisdagen den 26 april.
Ett 60-tal medlemmar deltog i stämman som hölls på Mötes­plats Rönnby och leddes av Johan Lannefors, MBF. Han redde bl.a. ut den nya redovisnings­principen, K3, vilken påverkar avskrivnings­kostnaderna och jämförbar­heten med tidigare räken­skapsår. Efteråt stannade stämmo­deltagarna traditions­enligt kvar för en stunds mingel med kaffe och smörgås.

Stämman följde val­bered­ningens rekommen­dation om omval. Styrelsen konstituerade sig efter stämman enligt följande: ordförande Linnéa Söderkvist, sekre­terare Agneta Tillbom, ordinarie leda­möter Monica Frisk och Ulla Skoog, ersättare Johan Savander. Detta innebär en liten rockad mellan Monica Frisk och Johan Savander samt att styrelsen bantas med en ledamot.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *