Ny- och omval i styrelsen

Skapat av Linnéa Söderkvist, 18 maj 2017

Den årliga förenings­stämman hölls planenligt tisdagen den 25 april. Ett 60-tal medlemmar deltog i stämman som hölls på Mötes­plats Rönnby och leddes av Uno Jakobsson, Optimus. Stämman innehöll de sedvanliga punkterna. Stämmans viktigaste beslut gällde stadgeändringen som måste ske på grund av förändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Därför har styrelsen kallat till en extrastämma den 30 maj då det andra beslutet ska fattas. Efteråt stannade stämmo­deltagare traditions­enligt kvar för en stunds mingel med kaffe och smörgås.

Stämman följde val­bered­ningens rekommen­dation om val. Styrelsen konstituerade sig efter stämman enligt följande: ordförande Linnéa Söderkvist, sekre­terare Agneta Tillbom, ordinarie leda­möter Monica Frisk, Leif Boman och David Helsing , ersättare Andreas Örnerfors. Detta innebär att styrelsen utökas med en ledamot.