Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening

Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning. I årets sista ”Rönnbystyrelsen informerar” uppmanas våra medlemmar att skriva motioner till kommande årsstämma.

Du kan bl a läsa om förändrade öppettider i våra entréer såväl som bostadsrättsföreningens som samfällighetsföreningens budget för 2021  är fastställd och hur det blir med årsavgifterna.
Rönnbystyrelsen informerar 2020 v50

Tidigare utlämnad information ang utförd SBA-rond (Systematiskt Brandskyddsarbete) vid våra fastigheter i augusti 2020  hittas i länken här nedan.
Rönnbystyrelsen Informerar 2020 SBArond

Vi i Rönnbystyrelsen önskar alla medlemmar och övriga besökare på vår hemsida en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2021!

Styelsen informerar

I vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar …..” kan du bl a läsa om årets föreningsstämma samt grillning utomhus och brandfaran.

Du hittar också informationsbladet från Grannsamverkan där du kan läsa om ”Förebyggande information om bedrägerier”. Polisen i samarbete med Grannsamverkan och SSF Stöldskyddsföreningen.

Vi i styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig sommar

Rönnbystyrelsen informerar 2020 v26

 

Föreningsstämmohandlingar och styrelse

Årets årsstämma hölls utomhus den vackra försommarkvällen den 28 maj 2020 på den nyanlagda ”Golfen” på vårt garagetak. En stämma som innehöll de sedvanliga punkterna.

Stämman följde valberedningens rekommendation om val. Efter styrelsens konstituering ser styrelseuppsättningen ut enligt följande: ordförande David Helsing, sekreterare Agneta Tillbom, ledamöter Monica Frisk och Leif Boman, ersättare Johnnie Nelson och Susan Fjällvik.

Brf Rönnbys årsredovisning för 2019 samt stämmoprotokollet från stämman den 28 maj 2020 finns nu att läsa under fliken ”Om föreningen” – ”Årsredovisningar och Stämmoprotokoll”.

Samtidigt vill vi tacka alla deltagare för en ovanlig och väl genomförd stämma denna vackra försommarkväll.

/Styrelsen för brf Rönnby