Styrelsen informerar

free-vector-blue-info-clip-art_117427_Blue_Info_clip_art_smallDet behövs en allmän upp­ryckning vad gäller käll­sorteringen i sop­rummen. Vill man und­vika stopp i avlopp finns det flera enkla åt­gärder man som man som bostads­rätts­inne­havare kan vidta. Reno­veringen av entréer m.m. går mot sitt slut och arbetet med en fusion med Rönnby­borg går vidare. En av fastighets­skötarna, Peter Liebl, slutar efter nästan 30 år hos samfällig­heten.

Om allt detta och lite till kan ni läsa i det nya info­bladet.

Styrelsen informerar 2015 v38

Ny tennis- och basketplan

Att fixa till raka och fina linjer är ett precisionsarbete.
Att fixa till raka och fina linjer är ett precisionsarbete.

Det har varit många frågor om vad som händer med åter­ställandet av garage­taket. Nu i början av augusti färdig­ställdes tennis- och basket­planerna. Efter att under­laget slipats slätt och fint har det målats med flera lager special­färg. Några detaljer åter­står att fixa – bland annat är det en basket­korg som saknas – men det går redan nu att spela.

Ungdomarna på området var sugna på att sätta i gång och spela och hjälpte gärna till med monteringen.
Ungdomarna på området var sugna på att sätta i gång och spela och hjälpte gärna till med monteringen.

Eva Droege ny ordförande i Rönnen

Rönnens årsmöte i kväll var raskt avklarat. Till ordförande­posten efter avgående Gudrun Pauls­dottir hade Rönnby André Nilsson som kandi­dat, medan Rönnby­­borg föreslog Eva Droege. Röst­ningen slutade som väntat 1-1, vilket betydde att man fick ta till lott­­dragning och den ut­föll till Evas fördel.

Lugn årsstämma

Pontus Gunnarsson från MBF var ordförande vid den ovanligt lugna årsstämman.
Pontus Gunnarsson från MBF var ordförande vid den ovanligt lugna års­stämman.

Cirka 70 personer samlades i går på mötesplatsen för brf Rönnbys års­stämma. Pontus Gunnarsson och Johan Lannefors från MBF såg förtjänst­fullt till att allt flöt på.

Styrelsevalen följde valberedningens förslag: Johan Savander och Ulla Skoog omvaldes medan det blev nyval på Agneta Tillbom, samtliga på två år. Monica Frisk omvaldes som suppleant på ett år. Det innebär att antalet ordinarie leda­möter utökas med en (till fem) och att det fort­sätt­nings­vis finns en suppleant. Linnéa Söderkvist och André Nilsson har ett år kvar på sina för­ordnanden. Vid det efter­följande konsti­tuerande mötet valdes Linnéa till ordförande.

Informationsmöte om fusionen

Nicklas Karlsson från SBC berättar om fördelarna med en fusion.
Niclas Karlsson från SBC berättade om fördelarna med en eventuell fusion.

Det gemen­samma informations­mötet för Rönnby och Rönnby­borgs med­lemmar på Vallby den 15 mars samlade ca 160 personer. Patrik Esfandi och Niclas Karlsson från SBC informerade om hur processen mot en fusion genom absorp­tion går till och mötet var det offi­ciella start­skottet för en even­tuell fusion mellan bostads­rätts­föreningarna Rönnby och Rönnby­borg.

Nu ska först Rönnby­borgs medlemmar säga sin mening i två stämmor och efter det blir det dags för med­lemmarna i vår förening att ta ställ­ning till fusionen. Vi i Rönnby-styrelsen kommer att hålla er infor­merade om hur arbetet fort­skrider.

Bengt från Rönnbyborg betonade att styrelsearbetet kommer att bli betydligt smidigare efter ett samgående.
Bengt Jonsson, ordförande i brf Rönnbyborg, betonade att styrelsearbetet kommer att bli betydligt smidigare efter ett samgående.