Viktig information!

Viktig information till Alla våra boende!

 V A R N I N G :

Boende blir uppringda av personer som uppger sig vara från Securitas och ombeds att skicka in sina ”taggar” för att dessa ska bytas. Det stämmer inte!!!!!!

Personerna jobbar inte för Securitas utan är endast ute efter att kunna komma in i fastigheten.

Våra taggar/nyckelbrickor ska  inte  bytas ut, så lämna inte ut dem till någon obehörig eller okänd person.

Styrelsen för brf Rönnby

Styrelsen informerar

Bostadsrättsföreningen Rönnby är en ekonomisk förening vars verksamhet regleras i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och föreningsstadgarna.

Avtalet med MARK är omförhandlat. En del nyheter presenteras i Rönnbystyrelsen informerar … vecka 22/2018.

Vår boendemiljö är viktig, både utomhus och inomhus. Läs om både nedskräpning och nolltolerans.
Styrelsen informerar 2018 v22

”Trevlig och välskött förening med god ekonomi”

Skapat av Linnéa Söderkvist, 27 april 2018

2017 års resultat efter dispositioner uppgick till 1 052 000 kr efter reservering(1 000 000 kr) och uttag (802 000 kr) ur fonden för yttre underhåll.

I jämförelse med föregående år har nettoomsättningen under 2017 ökat med 102 000 kr (0,7%) och föreningens rörelsekostnader minskat med 466 000 kr (3,7%). Föreningen visar också lägre driftkostnader jämfört med föregående år, se not 4 i årsredovisningen.

Rönnbyföreningens årsstämma den 24 april fastställde 2017 års resultat- och balansräkning efter föredragning av revisionsberättelsen samt beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Vi i styrelsen tackar stämmodeltagarna för stödet ni visade genom de beslut som fattades samt presidiet, som ledde stämman.

Läs stämmoprotokollet som är inlagt under menyn ”Om föreningen”.

Styrelsen informerar

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april
kl 18.30.

Går du i tankarna om att renovera din lägenhet? Läs vad som gäller under fliken ”Boendeinfo”. Lagförslag kan skapa trygghet mot medlemmar som renoverar utan lov. Lite mer om det kan du läsa om i vårt informationsblad här nedan.

Våra balkonger är uterum. Information om det hittar du i fliken ”OM FÖRENINGEN” under ”BROSCHYRER” samt i vårt informationsblad.

Rönnbystyrelsen informerar 2018 v 8

Styrelsen informerar

Vem har ansvar för vad? Bostadsrättshavaren eller föreningen? Vi reder ut några av begreppen i vårt informationsblad.

Dags att skriva motioner till nästa års stämma. Se vidare i informationsbladet.

Vi är nu inne i en härlig tid med mycket levande ljus. Dags att kontrollera brandvarnaren så den fungerar som den ska.

Styrelsen informerar 2017 v50

Ny minigolfbana

Koncentration på vår nya minigolfbana.

Efterfrågan har varit stor om vad som ska hända på garagetaket. Nu i mitten på september har vår nya minigolfbana med 9 hål kommit på plats. Golfklubbor och bollar finns att låna på Mötesplatsen hälsar samfälligheten Rönnen. Mellan banorna finns några parkbänkar placerade för den som behöver vila sina ben i väntan på sin tur.

Liten som stor – Alla kan spela