Styrelsen informerar

2019 års budget är fastställd. Hur stor andel av budgeten utgörs av styrelsearvode, sophämtning, fastighetsskötsel och lokalvård samt löpande underhåll, dvs reparationer i våra fastigheter? Titta på cirkeldiagrammet på sidan 4 och jämför ”tårtbitarna”. Kom också ihåg att lämna in motioner till föreningsstämman i vår. Senaste inlämningsdag anges i Rönnbystyrelsen informerar …. vecka 48/2018
Styrelsen informerar 2018 v48

Vidare vill vi i styrelsen för brf Rönnby önska er alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Ta det lugnt i trafiken. Det är bättre att komma fram lite sent än att inte komma fram alls.

Samfälligheten Rönnen informerar

En hälsning med God Jul och Gott Nytt År från samfälligheten Rönnen.
Expedition har juluppehåll 2018-12-18 – 2019-01-06.
Användningen av snökäppar.
Skylt till bollplanen angående störande aktiviteter efter 22.00.
Se vidare information i de bifogade länkarna:
SNÖKÄPPAR
Skylt bollplan Rönnen
Julhälsning

Samfälligheten Rönnen informerar

GRILLSÄSONGEN ÄR SNART SLUT

Det finns många grillar som står på området och vi ber er som äger dem att ta bort grillarna senast den 30 september därefter kommer vi att forsla bort dem och deponera dessa till återbruket i vilket skick de än är. Informationen finns också att läsa i länken här nedan.

GRILLSÄSONGEN-ÄR-SNART-SLUT

 

 

Viktig information!

Viktig information till Alla våra boende!

 V A R N I N G :

Boende blir uppringda av personer som uppger sig vara från Securitas och ombeds att skicka in sina ”taggar” för att dessa ska bytas. Det stämmer inte!!!!!!

Personerna jobbar inte för Securitas utan är endast ute efter att kunna komma in i fastigheten.

Våra taggar/nyckelbrickor ska  inte  bytas ut, så lämna inte ut dem till någon obehörig eller okänd person.

Styrelsen för brf Rönnby

Styrelsen informerar

Bostadsrättsföreningen Rönnby är en ekonomisk förening vars verksamhet regleras i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och föreningsstadgarna.

Avtalet med MARK är omförhandlat. En del nyheter presenteras i Rönnbystyrelsen informerar … vecka 22/2018.

Vår boendemiljö är viktig, både utomhus och inomhus. Läs om både nedskräpning och nolltolerans.
Styrelsen informerar 2018 v22

”Trevlig och välskött förening med god ekonomi”

Skapat av Linnéa Söderkvist, 27 april 2018

2017 års resultat efter dispositioner uppgick till 1 052 000 kr efter reservering(1 000 000 kr) och uttag (802 000 kr) ur fonden för yttre underhåll.

I jämförelse med föregående år har nettoomsättningen under 2017 ökat med 102 000 kr (0,7%) och föreningens rörelsekostnader minskat med 466 000 kr (3,7%). Föreningen visar också lägre driftkostnader jämfört med föregående år, se not 4 i årsredovisningen.

Rönnbyföreningens årsstämma den 24 april fastställde 2017 års resultat- och balansräkning efter föredragning av revisionsberättelsen samt beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Vi i styrelsen tackar stämmodeltagarna för stödet ni visade genom de beslut som fattades samt presidiet, som ledde stämman.

Läs stämmoprotokollet som är inlagt under menyn ”Om föreningen”.