Styrelsen informerar

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april
kl 18.30.

Går du i tankarna om att renovera din lägenhet? Läs vad som gäller under fliken ”Boendeinfo”. Lagförslag kan skapa trygghet mot medlemmar som renoverar utan lov. Lite mer om det kan du läsa om i vårt informationsblad här nedan.

Våra balkonger är uterum. Information om det hittar du i fliken ”OM FÖRENINGEN” under ”BROSCHYRER” samt i vårt informationsblad.

Rönnbystyrelsen informerar 2018 v 8

Styrelsen informerar

Vem har ansvar för vad? Bostadsrättshavaren eller föreningen? Vi reder ut några av begreppen i vårt informationsblad.

Dags att skriva motioner till nästa års stämma. Se vidare i informationsbladet.

Vi är nu inne i en härlig tid med mycket levande ljus. Dags att kontrollera brandvarnaren så den fungerar som den ska.

Styrelsen informerar 2017 v50

Ny minigolfbana

Koncentration på vår nya minigolfbana.

Efterfrågan har varit stor om vad som ska hända på garagetaket. Nu i mitten på september har vår nya minigolfbana med 9 hål kommit på plats. Golfklubbor och bollar finns att låna på Mötesplatsen hälsar samfälligheten Rönnen. Mellan banorna finns några parkbänkar placerade för den som behöver vila sina ben i väntan på sin tur.

Liten som stor – Alla kan spela

Ny- och omval i styrelsen

Skapat av Linnéa Söderkvist, 18 maj 2017

Den årliga förenings­stämman hölls planenligt tisdagen den 25 april. Ett 60-tal medlemmar deltog i stämman som hölls på Mötes­plats Rönnby och leddes av Uno Jakobsson, Optimus. Stämman innehöll de sedvanliga punkterna. Stämmans viktigaste beslut gällde stadgeändringen som måste ske på grund av förändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Därför har styrelsen kallat till en extrastämma den 30 maj då det andra beslutet ska fattas. Efteråt stannade stämmo­deltagare traditions­enligt kvar för en stunds mingel med kaffe och smörgås.

Stämman följde val­bered­ningens rekommen­dation om val. Styrelsen konstituerade sig efter stämman enligt följande: ordförande Linnéa Söderkvist, sekre­terare Agneta Tillbom, ordinarie leda­möter Monica Frisk, Leif Boman och David Helsing , ersättare Andreas Örnerfors. Detta innebär att styrelsen utökas med en ledamot.