Ny- och omval i styrelsen

Skapat av Linnéa Söderkvist, 18 maj 2017

Den årliga förenings­stämman hölls planenligt tisdagen den 25 april. Ett 60-tal medlemmar deltog i stämman som hölls på Mötes­plats Rönnby och leddes av Uno Jakobsson, Optimus. Stämman innehöll de sedvanliga punkterna. Stämmans viktigaste beslut gällde stadgeändringen som måste ske på grund av förändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Därför har styrelsen kallat till en extrastämma den 30 maj då det andra beslutet ska fattas. Efteråt stannade stämmo­deltagare traditions­enligt kvar för en stunds mingel med kaffe och smörgås.

Stämman följde val­bered­ningens rekommen­dation om val. Styrelsen konstituerade sig efter stämman enligt följande: ordförande Linnéa Söderkvist, sekre­terare Agneta Tillbom, ordinarie leda­möter Monica Frisk, Leif Boman och David Helsing , ersättare Andreas Örnerfors. Detta innebär att styrelsen utökas med en ledamot.

Styrelsen informerar

free-vector-blue-info-clip-art_117427_Blue_Info_clip_art_smallHög tid att teckna bostadsrättstilläggsförsäkring för den som inte redan gjort det. Styrelsen påminner medlemmarna om den viktiga förändringen som träder i kraft vid årsskiftet då var och en själv ska ha ansvar för försäkringen.

Senast månadsavgiften höjdes  var 1 april 2015. Sedan dess har den varit oförändrad, och det kommer den att vara även 2017, enligt styrelsebeslut. Läs mer om föreningens budget i Rönnbystyrelsen informerar … vecka 51/2016.

styrelsen-informerar-2016-v51

Styrelsen informerar

free-vector-blue-info-clip-art_117427_Blue_Info_clip_art_smallArbetet med 2017 års budget pågår för fullt.

Spolning av avloppsstammarna kommer att ske under hösten. Stamspolning bör ske vart 5:e år för att säkerställa att alla stammar, rör och avlopp hålls fria från stopp och beläggningar. Mer information finns att läsa i ”Styrelsen informerar 2016 v37”.

styrelsen-informerar-2016-v37

I ”Styrelsen informerar 2016 v25” kan du bland annat läsa om det kollektiva bostadsrättstillägget som är uppsagt from 2017-01-01 enligt stämmobeslut.

Den stora fusionsprocessen har avbrutits. Information finns i bilagan.

styrelsen-informerar-2016-v25-inkl-bilaga

Rutiner vid felanmälan

Marks personal och bilar kommer vi att se mer av framöver på området.
Marks personal och bilar är numera en vanlig syn på  området.

Den första april tog Mark över fastighetsskötseln på området. Det gäller såväl utomhus som i fastigheterna. Det innebär att all felanmälan ska gå direkt till dem.  Ring vardagar 07.00-16.00 på tel. 021-475 65 65 eller e-post fel@markbolagen.se. För akuta ärenden på annan tid, ring 021-35 01 00. Expeditionen är öppen på fredagar kl. 08.00-09.00.

Samarbetet med Mark fungerar alldeles utmärkt hittills och vi i styrelsen hoppas att ni boende också är nöjda!

Omval i styrelsen

Pontus Gunnarsson och Johan Lannefors från MBF höll i stämman precis som förra året, med skill­naden att Lannefors denna gång höll i ordförande­klubban.
Pontus Gunnarsson och Johan Lannefors från MBF höll i stämman precis som förra året, med skill­naden att Lannefors denna gång höll i ordförande­klubban.

Den årliga förenings­stämman hölls planenligt tisdagen den 26 april.
Ett 60-tal medlemmar deltog i stämman som hölls på Mötes­plats Rönnby och leddes av Johan Lannefors, MBF. Han redde bl.a. ut den nya redovisnings­principen, K3, vilken påverkar avskrivnings­kostnaderna och jämförbar­heten med tidigare räken­skapsår. Efteråt stannade stämmo­deltagarna traditions­enligt kvar för en stunds mingel med kaffe och smörgås.

Stämman följde val­bered­ningens rekommen­dation om omval. Styrelsen konstituerade sig efter stämman enligt följande: ordförande Linnéa Söderkvist, sekre­terare Agneta Tillbom, ordinarie leda­möter Monica Frisk och Ulla Skoog, ersättare Johan Savander. Detta innebär en liten rockad mellan Monica Frisk och Johan Savander samt att styrelsen bantas med en ledamot.

Styrelsen informerar

free-vector-blue-info-clip-art_117427_Blue_Info_clip_art_smallDen årliga föreningsstämman hålls tisdagen den 26 april på Mötesplatsen. Efter förhandlingarna serveras kaffe/te och smörgås. Välkomna!

Rönnenstyrelsen består sedan den 24 februari av Johan Savander (ordförande) och Monica Frisk från brf Rönnby, samt Rosa Brodin och Bengt Jonsson från brf Rönnbyborg. Rönnenstämman hålls den 25 maj.

Det nya bokningssystemet för tvättstugorna innebär 3-timmars pass M–S mellan kl 7.00 och 22.00. En bokningscylinder per lägenhet är utdelad. Borttappad nyckel eller bokningscylinder kostar bostadsrättshavaren 100 kr.

Styrelsen-informerar-2016-v12