Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening. Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning. Det är dags att skriva motioner inför 2022 årsstämma. Motionerna ska vara oss tillhanda senast den 31 januari.

I året sista ”Rönnbystyrelsen informerar” kan du läsa om vad vi bland annat har arbetat med under året samt planerade åtgärder för nästa år. Här ingår också budgetarbetet.

Advent och jul innebär en tid när vi tänder som mest ljus. Lämna aldrig levande ljus ensamma. De är lika oförutsägbara som små barn som man vänder ryggen till.
Kom också ihåg att testa brandvarnaren!

Rönnbystyrelsen informerar nr 5, december 2021

Vi i Rönnbystyrelsen önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt år 2022!