Styrelsen informerar

I juni månads informationsblad, som ni hittar i länken här nedan, finns information om styrelseuppsättningar och valberedning efter årsstämman den 26 april.

Här kan ni också läsa om vad som gäller angående grillning, våra tvättstugor och miljöbodarna mm. Vi följer också utvecklingen av el-förbrukning och el-kostnader för våra hus.

Rönnbystyrelsen informerar nr 2, juni 2022

 Vi i styrelsen önskar er en fortsatt skön sommar!

Styrelsen informerar

Dags för årets första Rönnbystyrelsen informerar där du bland annat kan läsa om våra elkostnader fram tom januari.
Den 25 februari fick vi ett meddelande från Mälarenergi med anledning av kriget i Ukraina och hur det påverkar våra elkostnader.

Dags för nya hissar för hus 3 och 4. Arbetet startade den 1 mars .

Du hittar också information från samfälligheten Rönnen i vårt blad.

Rönnbystyrelsen informerar nr 1, mars 2022

 

Om kriget kommer

Många av er kanske känner oro inför rådande världsläge. Information hittar ni på Västerås Stads hemsida. Följ länken Trygg och säker – Västerås (vasteras.se)
Längre ner hittar du också foldern Är du beredd.pdf (vasteras.se)

Broschyrer från MSB. Om krisen eller kriget kommer och Om krisen eller kriget kommer – arabiska

Under länken Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner hittar du också mycket information.

Informationen om våra Skyddsrum  hittar du här.