Inga widgetar hittades i sidofältet!

Lägenhetsrenovering

Inför, under och efter lägenhetsrenovering

Innan renoveringen börjar:
Ta alltid reda på  vad som tillåts och inte tillåts:
Stadgarna 28 §, bostadsrättslagen 7 kap 7 §, föreningens broschyr ”I  Rönnby- föreningen tar vi alla ansvar för underhållet” samt branschregler, t ex för våtrum.

Kontakta alltid styrelsen  som måste ge tillstånd till/avslå renovering som gäller ändrade planlösningar, ändrad dragning av ledningar för el, tele, tv, inter-net/bredband, avlopp, värme eller vatten. Exempel: Att ta bort ett element eller byta ut det mot ett mindre element kan betyda att det blir kyligt i lägen-heten. Då är det inte värmesystemet det är fel på. Att bila bort avloppsbrunnen ska inte innebära att grannen under får sprickor eller skador i sitt tak. Vi i styrelsen har ett bra kontaktnät för att kolla upp vad som gäller samt känner väl till vilka problem som kan uppkomma vid en renovering.

Anlita alltid  endast hantverkare med rätt behörighet, försäkringar, f-skatt-sedel. Våtrumsrenovering: GVK-certifiering rekommenderas då dels våtrums-intyg lämnas dels kan stickprovskontroll av arbetets kvalitet ske av en GVK-kontrollant som ett led i deras kvalitetskontrollarbete. Läs mer i branschens broschyr ”Våta rum”.

Vi rekommenderar  att du och hantverkaren tecknar ett skriftligt avtal om arbetets omfattning, betalning, ROT-avdrag mm.

Informera  gärna grannarna så de eller deras husdjur slipper överraskas av oangenäma ljud från borrande, hamrande osv när arbetet sätter igång.

Täck för  ventilationsdon i det rum du ska arbeta om arbetet förväntas bli dammigt, så att inte byggdamm transporteras in i ventilationssystemet och utlöser brandlarm eller att ventilationen stannar.  Tips!  Sätt för dörren i det rum du jobbar med ett lakan eller plast så sprider sig inte dammet i hela lägenheten.

Under och efter renoveringen:
Iaktta försiktighet  så att inte golv, väggar och tak i korridorer och hissar skadas! Använd alltid schyssta redskap som inte repar golven vid in- och uttransporter av varor och byggmaterial. Släpa  aldrig paket eller säckar på golven.

Ta kontinuerligt hand om  byggsopor och kör dem till en återvinningsstation.

Det är absolut förbjudet  att spola ner kemikalier eller kakelfix i avloppet. Det kan bli stopp i våra gemensamma stammar med stora skador som följd.

Respektera  normala arbetstider. Tänk på att grannarna behöver vila öronen från borrandet, spikandet och sågandet. Se bostadsrättslagen 7 kap 9 §.

Hantverkarnas bilar  får precis som våra bilar parkeras utanför källarentréerna för ur- och ilastning. Övrig tid ska de parkeras på besöksparkeringen enligt gällande bestämmelser.

Städa korridorer och hissar  från smuts och damm som blir av byggmaterial och byggsopor.