Inga widgetar hittades i sidofältet!

Kontakt

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Rönnby kontaktar du i ärenden som gäller exempelvis medlemskap, lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrning, renovering, nycklar till lägenheten respektive nyckelbrickor (taggar) till gemensamma utrymmen så som entré, tvättstuga eller miljöbod, klotter och skadegörelse inomhus samt om du har förslag eller vill lämna in en motion.
Telefonkontakt:
Du når vanligtvis någon i styrelsen per telefon tisdagar mellan kl 09.00-18.30: 073-024 28 30. Svarar ingen, tala kort och tydligt om ditt ärende samt telefonnr då vår ambition är att återkoppla inom 48 timmar.
Medlemsforum: Du träffar oss också på vårt medlemsforum på Expeditionen, Släggkastargatan 5, på tisdagar mellan kl 17.30-18.30. Denna tid är gemensam med Brf Rönnbyborg och samfälligheten Rönnen.
Meddelanden kan du också lämna i styrelsens postbox som finns i källaren i varje hus. Det går också bra att mejla: styrelsen@brfronnby.se

Föreningens organisationsnummer är 778000-7410

Styrelsen för samfälligheten Rönnen kontaktar du i ärenden som exempelvis gäller yttre fastighetsskötsel så som gräsklippning och snöröjning men även uteplatser, lekplatser, planteringar osv, garaget med tillhörande nyckelbrickor/taggs och parkeringar, hyreskontrakt avseende motorfordons-parkering, klotter och skadegörelse utomhus.
Expeditionstid: Endast tidsbokning via telefon eller mail gäller från och med den 3 oktober 2022.
Telefonkontakt: Ni når Rönnenstyrelsen på telefon 070-633 21 96   på följande telefontider:
Tisdagar: 17.30-18.30 samtidigt är expeditionen öppen på Släggkastargatan 5.
Torsdagar: 18.00 -19.00

Det går också bra att mejla: boende@ronnen.se 
Föreningen har en egen hemsida: http://www.ronnen.se
 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Rönnbyborg kontaktar du som söker information om  vår grannförening som omfattar de sex höghusen med adress Släggkastargatan 9 -14 respektive 16.
Expeditionstid: Tisdagar kl  17.30 -18.30 har de öppet för besök på fastighetsexpeditionen, Släggkastargatan 5.
Telefonkontakt: Ni kan nå Rönnbyborgsstyrelsen på telefon 073-332 35 45 på följande telefontider:
Tisdagar: 17.30 – 18.30
Torsdagar: 17.30 – 18.30
Det går också bra att mejla: styrelsen@brf-ronnbyborg.se

Föreningen har en egen hemsida: www.brf-ronnbyborg.se

Övriga kontakter:

Felanmälan, funktionsfel, vardagar kl 07.00 – 16.00, kontakta MARK, 021-475 65 65 eller mejla: fel@markbolagen.se

Felanmälan, akuta fel, vardagar 16.00 – 07.00 och helger, kontakta MARK 021-35 01 00 (OBS! Gäller akuta fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående)

Felanmälan hissar , kontakta KONE: 0771-50 00 00

Felanmälan, maskinutrustningen tvättstugorna, vardagar kl 07.00 – 16.00, kontakta EA Gruppen,
021-10 24 58  Se vidare anslag i tvättstugan

Felparkerade fordon inne på området, vid källarnerfarter eller på gäst-parkeringen, kontakta Avarn Security/Bevakningstjänst:  021-31 45 60

Felparkerade fordon på Släggkastargatan, kontakta Västerås stads parkeringsövervakning:  021-39 17 52

Månadsavgift eller överlåtelse (kontrakt vid lägenhetsförsäljning), kontakta MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning,   021-40 33 00,
öppet M, O – F kl 08.00 – 16.00, Ti kl 08.00 – 18.00

Skadedjur, kontakta Nomor, tala om att föreningen har fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa och därmed automatiskt avtal med Nomor och utan extra-kostnader,  0771-122 301

Support för  TV och Bredband gällande Telia Sverige AB, kontakta Telia på 020-20 20 70

Vardagssysslor med fallrisk, gratis hjälp för den som är 67 år eller äldre, kontakta Arosfixarna, 020-25 90 00

Återbruket Gryta, Gryta avfallstation, Returvägen 20, telefon:  021-39 35 88,
öppet helgfria vardagar M – F kl 07.00 – 16.00

Övriga återbruk, Bäckby, Hälla, Stenby, Ängsgärdet
öppet M – To kl 07.00 – 19.00, F kl 07.00 – 17.00, Lö – S kl 10.00 – 15.00

Övriga viktiga telefonnr
Nödnr: 112
Sjukvårdsrådgivning: 1177
Polisen, icke akuta händelser: 114 14
Informationsnr vid olyckor och kriser: 113 13