Inga widgetar hittades i sidofältet!

Hemförsäkring

Hemförsäkring och tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare

Hemförsäkring  bör alla teckna, även den som hyr i andra hand. Det är genom hemförsäkringen du har skydd för ditt eget lösöre samt ansvars- och rätts-skyddsförsäkring.

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare  gäller för skador i lägenheten som omfattas av din egen underhållskyldighet i egenskap av bostadsrätts-havare. Det som bostadsrättstilläggsförsäkringen omfattar är alltså fast inredning inklusive inglasad balkong, som du ansvarar för enligt bostads-rättslagen och föreningens stadgar.

Du kan alltså inte sitta med armarna i kors och vänta på att grannen ska komma och fixa ditt blöta tak eller förstörda parkett som orsakats av att grannen glömt stänga badkarskranarna eller att diskmaskinen läckt. Du är alltid ansvarig att åtgärda det som är ditt.  Läs vidare i stadgarna 33 §.

Fr o m den 1 januari 2017 måste alla bostadsrättshavare enligt stämmobeslut själva teckna bostadsrättstillägget hos sitt eget försäkringsbolag för att ha ett fullgott komplement till hemförsäkringen.