Inga widgetar hittades i sidofältet!

När du flyttar


Tänk på att det finns saker som tillhör lägenheten och som du inte får ta med dig när du flyttar.

Nycklar:                                                                                                   
Lägenhetsdörren, 4 st, samt eventuella extranycklar som beställts av dig eller tidigare bostadsrättshavare
Eventuellt extralås till lägenhetsdörren, minst 2 st
Alla taggar/nyckelbrickor som kvitterats ut, minst 3 st, se informationen Lås-system
3 st nycklar till fastighetsboxen
2 st nycklar och cylinderlåset för att boka tvättpass på tvättbokningstavlan

Tv-anslutningen:
1 router
1 Digital TV-box  (Smartbox)
1 fjärrkontroll (Telias)
2 sändare/mottagare om du har det trådlösa alternativet (när inte ledningar är dragna i lägenheten)

P-plats i garaget:
De nyckelbrickor du kvitterat till dig om du haft p-plats ska återlämnas till samfälligheten Rönnen.
Du ska också säga upp eventuell p-plats eller p-plats utomhus till sam-fälligheten Rönnen.