Inga widgetar hittades i sidofältet!

Om föreningen

Brf Rönnby omfattas av 6 hus, Slägg­kastar­gatan 3–8. Varje hus består av 51 lägen­heter i storlekar från 1 rum och kök (52,3 kvm) respektive 2 rum med kokvrå (48,5 kvm) till 4 rum och kök (89,4 kvm), totalt 306 st. Tomterna, som husen står på, är fri­köpt mark.

Årsstämma eller ordinarie föreningsstämma  hålls varje år enligt stadgarna. Stämman är Brf Rönnbys högsta beslutande organ.  Extra stämma  hålls när styrelsen finner skäl för det och kallar till stämma alternativt när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begärt extra stämma och motiverat skälen. När och hur kallelse ska ske är också reglerat i stadgarna. Medlemmarna kallas till föreningens stämmor för att vara med och påverka besluten.

Brf Rönnby är medlem i Mälar­dalens Bostads­rätts­förvaltning ekonomisk förening (MBF), som sköter föreningens ekonomiska och administra­tiva förvaltning.

Brf Rönnby och Brf Rönnbyborg äger gemen­samt (50% vardera) Sam­fällig­heten Rönnen, som förvaltar områdets gemensamhets­anläggning bestående av garage, undercentral för värme och vatten­försörjning, lek­platser, planteringar och gräsytor samt parkerings­platser. Samfällighetens uppdrag är strikt reglerat i ett anläggningsbeslut från 1976 utfärdat av Fastighetsbildningsmyndigheten, nuvarande Lantmäteriet.