Styrelsen informerar

I juni månads informationsblad, som ni hittar i länken här nedan, finns information om styrelseuppsättningar och valberedning efter årsstämman den 26 april.

Här kan ni också läsa om vad som gäller angående grillning, våra tvättstugor och miljöbodarna mm. Vi följer också utvecklingen av el-förbrukning och el-kostnader för våra hus.

Rönnbystyrelsen informerar nr 2, juni 2022

 Vi i styrelsen önskar er en fortsatt skön sommar!

Styrelsen informerar

Dags för årets första Rönnbystyrelsen informerar där du bland annat kan läsa om våra elkostnader fram tom januari.
Den 25 februari fick vi ett meddelande från Mälarenergi med anledning av kriget i Ukraina och hur det påverkar våra elkostnader.

Dags för nya hissar för hus 3 och 4. Arbetet startade den 1 mars .

Du hittar också information från samfälligheten Rönnen i vårt blad.

Rönnbystyrelsen informerar nr 1, mars 2022

 

Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening. Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning. Det är dags att skriva motioner inför 2022 årsstämma. Motionerna ska vara oss tillhanda senast den 31 januari.

I året sista ”Rönnbystyrelsen informerar” kan du läsa om vad vi bland annat har arbetat med under året samt planerade åtgärder för nästa år. Här ingår också budgetarbetet.

Advent och jul innebär en tid när vi tänder som mest ljus. Lämna aldrig levande ljus ensamma. De är lika oförutsägbara som små barn som man vänder ryggen till.
Kom också ihåg att testa brandvarnaren!

Rönnbystyrelsen informerar nr 5, december 2021

Vi i Rönnbystyrelsen önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt år 2022!

 

 

Styrelsen informerar

Vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar…..” innehåller bl a varför vi valt nya hissar istället för att modernisera de gamla.

Valberedningen informerar hur deras arbete går till.

Vi fortsätter informationen med hur elkostnaderna ser ut tom oktober månad 2021 samt jämförelser med år 2020.

Rönnbystyrelsen informerar nr 4, november 2021

 

Styrelsen informerar

I vårt senaste  ”Rönnbystyrelsen informerar ….” kan du bl a läsa om hur  samfälligheten Rönnens styrelse är sammansatt efter deras extrastämma den 8 juli.

Du kan också läsa om kommande låsning dygnet runt i våra huvudentréer, lite mer om hissbytet, kalla lägenheter och kommande stamspolning. Vad tänker ni på när vi säger Miljöbodar? En påminnelse om hur vi ska sortera våra sopor. Ni kan också se hur elkostnaderna har sett ut under nästan två år.

Rönnbystyrelsen informerar nr 3, oktober 2021

 

Styrelsen informerar

I vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar” kan du bl a läsa om årets ordinarie föreningsstämma samt vad som har gjorts och vad som kommer att göras i föreningen.

Vi har alla ansvar för vår boendemiljö. Du kan också läsa om vad som gäller för golven i våra korridorer samt att våra miljöbodar just är miljöbodar och inget annat, vad som ska och inte ska lämnas där.

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar.

Rönnbystyrelsen informerar nr 2, juni 2021

 

Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening

Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning. I årets sista ”Rönnbystyrelsen informerar” uppmanas våra medlemmar att skriva motioner till kommande årsstämma.

Du kan bl a läsa om förändrade öppettider i våra entréer såväl som bostadsrättsföreningens som samfällighetsföreningens budget för 2021  är fastställd och hur det blir med årsavgifterna.
Rönnbystyrelsen informerar 2020 v50

Tidigare utlämnad information ang utförd SBA-rond (Systematiskt Brandskyddsarbete) vid våra fastigheter i augusti 2020  hittas i länken här nedan.
Rönnbystyrelsen Informerar 2020 SBArond

Vi i Rönnbystyrelsen önskar alla medlemmar och övriga besökare på vår hemsida en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2021!

Styelsen informerar

I vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar …..” kan du bl a läsa om årets föreningsstämma samt grillning utomhus och brandfaran.

Du hittar också informationsbladet från Grannsamverkan där du kan läsa om ”Förebyggande information om bedrägerier”. Polisen i samarbete med Grannsamverkan och SSF Stöldskyddsföreningen.

Vi i styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig sommar

Rönnbystyrelsen informerar 2020 v26

 

Styrelsen informerar

Energideklarationen har utförts av ACC och är registrerad hos Bolagsverket. Anslogs på anslagstavlorna i entréerna under december.

Vi tackar Linnéa Söderkvist för hennes stora engagemang i styrelsen under många år. Hon har nu avgått på egen begäran och på extrastämman den 3 mars valdes ny suppleant in. Mer information finns att läsa i ”Rönnbystyrelsen informerar ….. ”. Se bilaga här under.

Vidare kan du läsa om valberedningens arbete samt lite om grannsamverkan.

Rönnbystyrelsen informerar 2020 w10