Inga widgetar hittades i sidofältet!

I oktober månads informationsblad handlar bland annat om olja som till slut blir ett stopp i avloppet, sorteringen i miljöbodarna, nolltolerans i korridorerna, första infon ang nya hissar i hus 5 och 7 med mera. För utförligare information gå in och läs i vårt informationsblad som ligger med här som bilaga.

Rönnbystyrelsen informerar nr 4 oktober 2023