Inga widgetar hittades i sidofältet!

Den 1 februari mellan kl 07:30-20:00 kommer både Vatten och Värme att vara avstängt. Beror på omkoppling av rören som går i den nya kulverten mellan hus 3 och 5. Är anslaget i berörda hus från den 27 januari. Berörda hus i vår förening är hus nr 3, 5 och 7.

När rören är omkopplade ska arbetet med kulverten mellan hus 3 och 5 vara klart.
Se också i bifogad fil:

Information – Avstängning vatten och värme