Styrelsen informerar

Dags för årets första Rönnbystyrelsen informerar där du bland annat kan läsa om våra elkostnader fram tom januari.
Den 25 februari fick vi ett meddelande från Mälarenergi med anledning av kriget i Ukraina och hur det påverkar våra elkostnader.

Dags för nya hissar för hus 3 och 4. Arbetet startade den 1 mars .

Du hittar också information från samfälligheten Rönnen i vårt blad.

Rönnbystyrelsen informerar nr 1, mars 2022