Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening. Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning. Det är dags att skriva motioner inför 2022 årsstämma. Motionerna ska vara oss tillhanda senast den 31 januari.

I året sista ”Rönnbystyrelsen informerar” kan du läsa om vad vi bland annat har arbetat med under året samt planerade åtgärder för nästa år. Här ingår också budgetarbetet.

Advent och jul innebär en tid när vi tänder som mest ljus. Lämna aldrig levande ljus ensamma. De är lika oförutsägbara som små barn som man vänder ryggen till.
Kom också ihåg att testa brandvarnaren!

Rönnbystyrelsen informerar nr 5, december 2021

Vi i Rönnbystyrelsen önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt år 2022!

 

 

Styrelsen informerar

Vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar…..” innehåller bl a varför vi valt nya hissar istället för att modernisera de gamla.

Valberedningen informerar hur deras arbete går till.

Vi fortsätter informationen med hur elkostnaderna ser ut tom oktober månad 2021 samt jämförelser med år 2020.

Rönnbystyrelsen informerar nr 4, november 2021

 

Samfälligheten Rönnen informerar

Samfällighet Rönnen har som en trygghetsskapande åtgärd tecknat avtal med Securitas. Dom kommer att rondera på vårt område och i garaget. Samtidigt måste vi medlemmar i bostadsrättsföreningarna hjälpas åt. Det förekommer försök att ta sig in i vårt garage på kvällar och helger… framförallt när vi kör in och ut i garaget. Stanna gärna en stund och invänta dörrstängningen innan du kör vidare.

Till alla föräldrar kan vi bara uppmana att prata med era ungdomar om att garaget inte är någon lekplats. Låt vårt område vara lugnt och med minimala skadegörelser och klottring. Allt kostar pengar och till sist är det du som medlem som betalar

Styrelsen för samfälligheten Rönnen

Styrelsen informerar

I vårt senaste  ”Rönnbystyrelsen informerar ….” kan du bl a läsa om hur  samfälligheten Rönnens styrelse är sammansatt efter deras extrastämma den 8 juli.

Du kan också läsa om kommande låsning dygnet runt i våra huvudentréer, lite mer om hissbytet, kalla lägenheter och kommande stamspolning. Vad tänker ni på när vi säger Miljöbodar? En påminnelse om hur vi ska sortera våra sopor. Ni kan också se hur elkostnaderna har sett ut under nästan två år.

Rönnbystyrelsen informerar nr 3, oktober 2021