Föreningsstämmohandlingar och styrelse

Årets årsstämma hölls utomhus den vackra försommarkvällen den 28 maj 2020 på den nyanlagda ”Golfen” på vårt garagetak. En stämma som innehöll de sedvanliga punkterna.

Stämman följde valberedningens rekommendation om val. Efter styrelsens konstituering ser styrelseuppsättningen ut enligt följande: ordförande David Helsing, sekreterare Agneta Tillbom, ledamöter Monica Frisk och Leif Boman, ersättare Johnnie Nelson och Susan Fjällvik.

Brf Rönnbys årsredovisning för 2019 samt stämmoprotokollet från stämman den 28 maj 2020 finns nu att läsa under fliken ”Om föreningen” – ”Årsredovisningar och Stämmoprotokoll”.

Samtidigt vill vi tacka alla deltagare för en ovanlig och väl genomförd stämma denna vackra försommarkväll.

/Styrelsen för brf Rönnby

Styrelsen informerar

Energideklarationen har utförts av ACC och är registrerad hos Bolagsverket. Anslogs på anslagstavlorna i entréerna under december.

Vi tackar Linnéa Söderkvist för hennes stora engagemang i styrelsen under många år. Hon har nu avgått på egen begäran och på extrastämman den 3 mars valdes ny suppleant in. Mer information finns att läsa i ”Rönnbystyrelsen informerar ….. ”. Se bilaga här under.

Vidare kan du läsa om valberedningens arbete samt lite om grannsamverkan.

Rönnbystyrelsen informerar 2020 w10

Skriv och lämna in motioner till ordinarie föreningsstämma

Skapat av Linnéa Söderkvist, 27 december 2019

Det är hög tid att skriva och lämna in motioner till vårens föreningsstämma.
Sista inlämningsdag är den 31 januari 2020.
Se information på föreningens anslagstavla i källaren samt i senaste Rönnbystyrelsen informerar, sid 4.

 

 

Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening

Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning, så följ uppmaningen i årets sista ”Rönnbystyrelsen informerar” att skriva motioner till kommande årsstämma eller varför inte, anmäl intresse till valberedningen för uppdrag i någon av våra styrelser, Rönnbystyrelsen och Rönnenstyrelsen. En bostadsrättsförening blir aldrig bättre än dess medlemmar. Vår förening behöver dig!

Du kan också bland mycket annat läsa om att såväl bostadsrättsföreningens som samfällighetsföreningens budget för 2020 är fastställd och hur det blir med årsavgifterna.
Rönnbystyrelsen informerar 2019 v50

Vi i Rönnbystyrelsen önskar alla medlemmar och övriga besökare på vår hemsida en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2020!