Inga widgetar hittades i sidofältet!

Vi har ett pågående avbrott i fjärrvärmen och varmvattnet. Se vidare i informationen som finns i bifogad länk till Mälarenergi Pågående och planerade avbrott Västerås | Mälarenergi (malarenergi.se)

Information om detta ska också vara uppsatt på våra anslagstavlor i huvudentréerna.