Hissbytet startar

Den 6 september startar hissbytet i hus 6 och 8. Arbetet beräknas pågå ca 5 veckor per hiss och innebär att endast en hiss kommer kunna användas under arbetets gång. Under den här tiden kan det förekomma buller vissa tidpunkter dagtid. Kone tillhandahåller öronproppar för den som behöver.

Parkeringsplatserna vid källarnerfarterna till hus 6 och 8 kommer vara avstängda under de veckor arbetet pågår.

Styrelsen informerar

I vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar” kan du bl a läsa om årets ordinarie föreningsstämma samt vad som har gjorts och vad som kommer att göras i föreningen.

Vi har alla ansvar för vår boendemiljö. Du kan också läsa om vad som gäller för golven i våra korridorer samt att våra miljöbodar just är miljöbodar och inget annat, vad som ska och inte ska lämnas där.

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar.

Rönnbystyrelsen informerar nr 2, juni 2021

 

Föreningsstämmohandlingar och styrelse

Årets årsstämma hölls genom enbart poströstning då vi har en pågående pandemi. Det blev ett lite annorlunda sätt att hålla en stämma.

Stämman följde valberedningens rekommendation om val. Efter styrelsens konstituering ser styrelseuppsättningen ut enligt följande: ordförande David Helsing, sekreterare Agneta Tillbom, ledamöter Leif Boman och Johnnie Nelson, ersättare Lena Sjökvist och Evelina Rosenqvist.

Ett tack till alla som har varit engagerade i vår stämma.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och stämmoprotokollet hittar ni under fliken ”Om föreningen” och ”Årsredovisningar, stämmoprotokoll och upplysningar

/Styrelsen för Brf Rönnby

Hissbyte

Då våra hissar börjar bli gamla och reservdelarna slutar tillverkas under 2024 har vi valt att byta ut våra hissar redan nu så vi inte står där utan hissar när felen uppstår.

From den 6 september 2021 beräknas arbetet starta med bytet av hissar i hus 6 och 8. Det är de hus som kostar mest i reparationer enligt vår leverantör Kone.

Det är också Kone som ser vilken kondition det är på våra hissar och det är det som styr i vilken ordning de byts ut. Hissbytet fortsätter under 2022 och 2023. Vilka hus som blir aktuella då kan vi idag inte svara på.

Se också i länken här nedan
Allmän information hissar

/ styrelsen brf Rönnby