”Trevlig och välskött förening med god ekonomi”

2017 års resultat efter dispositioner uppgick till 1 052 000 kr efter reservering(1 000 000 kr) och uttag (802 000 kr) ur fonden för yttre underhåll.

I jämförelse med föregående år har nettoomsättningen under 2017 ökat med 102 000 kr (0,7%) och föreningens rörelsekostnader minskat med 466 000 kr (3,7%). Föreningen visar också lägre driftkostnader jämfört med föregående år, se not 4 i årsredovisningen.

Rönnbyföreningens årsstämma den 24 april fastställde 2017 års resultat- och balansräkning efter föredragning av revisionsberättelsen samt beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Vi i styrelsen tackar stämmodeltagarna för stödet ni visade genom de beslut som fattades samt presidiet, som ledde stämman.

Läs stämmoprotokollet som är inlagt under menyn ”Om föreningen”.

Styrelsen informerar

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april
kl 18.30.

Går du i tankarna om att renovera din lägenhet? Läs vad som gäller under fliken ”Boendeinfo”. Lagförslag kan skapa trygghet mot medlemmar som renoverar utan lov. Lite mer om det kan du läsa om i vårt informationsblad här nedan.

Våra balkonger är uterum. Information om det hittar du i fliken ”OM FÖRENINGEN” under ”BROSCHYRER” samt i vårt informationsblad.

Rönnbystyrelsen informerar 2018 v 8

Styrelsen informerar

Vem har ansvar för vad? Bostadsrättshavaren eller föreningen? Vi reder ut några av begreppen i vårt informationsblad.

Dags att skriva motioner till nästa års stämma. Se vidare i informationsbladet.

Vi är nu inne i en härlig tid med mycket levande ljus. Dags att kontrollera brandvarnaren så den fungerar som den ska.

Styrelsen informerar 2017 v50

Ny minigolfbana

Koncentration på vår nya minigolfbana.

Efterfrågan har varit stor om vad som ska hända på garagetaket. Nu i mitten på september har vår nya minigolfbana med 9 hål kommit på plats. Golfklubbor och bollar finns att låna på Mötesplatsen hälsar samfälligheten Rönnen. Mellan banorna finns några parkbänkar placerade för den som behöver vila sina ben i väntan på sin tur.

Liten som stor – Alla kan spela