Inga widgetar hittades i sidofältet!

Nu är läckan till fjärrvärmen lagad mellan hus 11-16 och värmen är åter påslagen till Hus 16.

Under arbetets gång så upptäckte man en ny läcka på kallvattnet till hus 16 som också är lagad, detta gjorde att man var tvungen att stänga av allt vatten in till hus 16, även kallvattnet samt varmvattnet är åter påslaget.

Det som återstår nu är att finjustera och täppa igen hålet vid hus 16, man kommer även att täppa igen hålet mellan hus 8-10.