Inga widgetar hittades i sidofältet!

Stämmoprotokollet från vår extrastämma 2023-07-18 finns nu tillgängligt för er att läsa under fliken ”Om föreningen” och ”Årsredovisningar, Stämmoprotokoll och Upplysningar”.