Information från samfälligheten Rönnen

2021 års stämmoprotokoll finns nu tillgängliga. Ni hittar med under fliken ”Om föreningen” och under ”Årsredovisningar, Stämmoprotokoll och Upplysningar” längst ner på sidan.