Om kriget kommer

Många av er kanske känner oro inför rådande världsläge. Information hittar ni på Västerås Stads hemsida. Följ länken Trygg och säker – Västerås (vasteras.se)
Längre ner hittar du också foldern Är du beredd.pdf (vasteras.se)

Broschyrer från MSB. Om krisen eller kriget kommer och Om krisen eller kriget kommer – arabiska

Under länken Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner hittar du också mycket information.

Informationen om våra Skyddsrum  hittar du här.