Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening. Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning. Det är dags att skriva motioner inför 2022 årsstämma. Motionerna ska vara oss tillhanda senast den 31 januari.

I året sista ”Rönnbystyrelsen informerar” kan du läsa om vad vi bland annat har arbetat med under året samt planerade åtgärder för nästa år. Här ingår också budgetarbetet.

Advent och jul innebär en tid när vi tänder som mest ljus. Lämna aldrig levande ljus ensamma. De är lika oförutsägbara som små barn som man vänder ryggen till.
Kom också ihåg att testa brandvarnaren!

Rönnbystyrelsen informerar nr 5, december 2021

Vi i Rönnbystyrelsen önskar er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt år 2022!

 

 

Styrelsen informerar

Vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar…..” innehåller bl a varför vi valt nya hissar istället för att modernisera de gamla.

Valberedningen informerar hur deras arbete går till.

Vi fortsätter informationen med hur elkostnaderna ser ut tom oktober månad 2021 samt jämförelser med år 2020.

Rönnbystyrelsen informerar nr 4, november 2021

 

Styrelsen informerar

I vårt senaste  ”Rönnbystyrelsen informerar ….” kan du bl a läsa om hur  samfälligheten Rönnens styrelse är sammansatt efter deras extrastämma den 8 juli.

Du kan också läsa om kommande låsning dygnet runt i våra huvudentréer, lite mer om hissbytet, kalla lägenheter och kommande stamspolning. Vad tänker ni på när vi säger Miljöbodar? En påminnelse om hur vi ska sortera våra sopor. Ni kan också se hur elkostnaderna har sett ut under nästan två år.

Rönnbystyrelsen informerar nr 3, oktober 2021

 

Hissbytet startar

Den 6 september startar hissbytet i hus 6 och 8. Arbetet beräknas pågå ca 5 veckor per hiss och innebär att endast en hiss kommer kunna användas under arbetets gång. Under den här tiden kan det förekomma buller vissa tidpunkter dagtid. Kone tillhandahåller öronproppar för den som behöver.

Parkeringsplatserna vid källarnerfarterna till hus 6 och 8 kommer vara avstängda under de veckor arbetet pågår.

Styrelsen informerar

I vårt senaste ”Rönnbystyrelsen informerar” kan du bl a läsa om årets ordinarie föreningsstämma samt vad som har gjorts och vad som kommer att göras i föreningen.

Vi har alla ansvar för vår boendemiljö. Du kan också läsa om vad som gäller för golven i våra korridorer samt att våra miljöbodar just är miljöbodar och inget annat, vad som ska och inte ska lämnas där.

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar.

Rönnbystyrelsen informerar nr 2, juni 2021