Föreningsstämmohandlingar och styrelse

Årets årsstämma hölls genom enbart poströstning då vi har en pågående pandemi. Det blev ett lite annorlunda sätt att hålla en stämma.

Stämman följde valberedningens rekommendation om val. Efter styrelsens konstituering ser styrelseuppsättningen ut enligt följande: ordförande David Helsing, sekreterare Agneta Tillbom, ledamöter Leif Boman och Johnnie Nelson, ersättare Lena Sjökvist och Evelina Rosenqvist.

Ett tack till alla som har varit engagerade i vår stämma.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och stämmoprotokollet hittar ni under fliken ”Om föreningen” och ”Årsredovisningar, stämmoprotokoll och upplysningar

/Styrelsen för Brf Rönnby

Hissbyte

Då våra hissar börjar bli gamla och reservdelarna slutar tillverkas under 2024 har vi valt att byta ut våra hissar redan nu så vi inte står där utan hissar när felen uppstår.

From den 6 september 2021 beräknas arbetet starta med bytet av hissar i hus 6 och 8. Det är de hus som kostar mest i reparationer enligt vår leverantör Kone.

Det är också Kone som ser vilken kondition det är på våra hissar och det är det som styr i vilken ordning de byts ut. Hissbytet fortsätter under 2022 och 2023. Vilka hus som blir aktuella då kan vi idag inte svara på.

Se också i länken här nedan
Allmän information hissar

/ styrelsen brf Rönnby

Styrelsen informerar

Varje medlem är viktig för vår förening

Att engagera sig i föreningsarbetet ökar både trivsel och sammanhållning. I årets sista ”Rönnbystyrelsen informerar” uppmanas våra medlemmar att skriva motioner till kommande årsstämma.

Du kan bl a läsa om förändrade öppettider i våra entréer såväl som bostadsrättsföreningens som samfällighetsföreningens budget för 2021  är fastställd och hur det blir med årsavgifterna.
Rönnbystyrelsen informerar 2020 v50

Tidigare utlämnad information ang utförd SBA-rond (Systematiskt Brandskyddsarbete) vid våra fastigheter i augusti 2020  hittas i länken här nedan.
Rönnbystyrelsen Informerar 2020 SBArond

Vi i Rönnbystyrelsen önskar alla medlemmar och övriga besökare på vår hemsida en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2021!