Informationsmöte om fusionen

Nicklas Karlsson från SBC berättar om fördelarna med en fusion.
Niclas Karlsson från SBC berättade om fördelarna med en eventuell fusion.

Det gemen­samma informations­mötet för Rönnby och Rönnby­borgs med­lemmar på Vallby den 15 mars samlade ca 160 personer. Patrik Esfandi och Niclas Karlsson från SBC informerade om hur processen mot en fusion genom absorp­tion går till och mötet var det offi­ciella start­skottet för en even­tuell fusion mellan bostads­rätts­föreningarna Rönnby och Rönnby­borg.

Nu ska först Rönnby­borgs medlemmar säga sin mening i två stämmor och efter det blir det dags för med­lemmarna i vår förening att ta ställ­ning till fusionen. Vi i Rönnby-styrelsen kommer att hålla er infor­merade om hur arbetet fort­skrider.

Bengt från Rönnbyborg betonade att styrelsearbetet kommer att bli betydligt smidigare efter ett samgående.
Bengt Jonsson, ordförande i brf Rönnbyborg, betonade att styrelsearbetet kommer att bli betydligt smidigare efter ett samgående.